EcoShape. Bouwen met natuur

Ecoshape is een organisatie die het programma ‘Building with Nature’ opzet. In dit programma zoekt zij naar manieren voor duurzame kustversteviging, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Niet alleen zand, maar ook oesterschelpen en slib worden gebruikt om op een systematische manier wereldwijd bescherming te zoeken tegen water.

Wij schreven de teksten voor dit project, waarvan de nieuwe website is vormgegeven door internetbureau Hoppinger. We schreven over natuurlijke waterkeringen, ecosysteemherstel, duurzame havenontwikkeling en leefbare steden. Ook beschreven we de visie en werkzaamheden van Ecoshape en gaven we de organisatie een duiding: kennisnetwerk. Alles in samenwerking met Carrie de Wilde, de bevlogen communicatieadviseur van Ecoshape.

De doelgroep voor Ecoshape zijn in de meeste gevallen mensen die al veel van het onderwerp afweten en journalisten. Het mag jargon bevatten, maar moet niet te moeilijk worden. Door toegankelijk te blijven, word je vaker serieus genomen. Ook zijn er in een organisatie als Ecoshape verschillende partijen die zich aangesproken moeten voelen door onze teksten. Lees hieronder hoe we daarmee handelden in de tekst ‘over Ecoshape’.

Over EcoShape

EcoShape ontwikkelt over Building with Nature: een nieuwe filosofie in de waterbouw waarbij de natuur benut én versterkt wordt.

EcoShape is de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert. Binnen EcoShape werken aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s aan kennisontwikkeling over Building with Nature, een nieuwe filosofie in de waterbouw waarbij bouwen met natuurlijke materialen, gebruikmakend van krachten en interacties binnen het natuurlijk systeem het uitgangspunt is.

Interdisciplinaire benadering
In de filosofie van Building with Nature zijn waterbouwkundige oplossingen niet alleen meer een vraag voor ingenieurs, maar ook voor biologen, ecologen en economen. Door samenwerking tussen verschillende disciplines, bereiken we ons gezamenlijk doel: duurzamere oplossingen voor waterbouwkundige vraagstukken en een impuls voor natuur, recreatie en economie.

Building with Nature
Na de oprichting van EcoShape in 2008 hebben we de eerste vier jaar gewerkt aan bewustwording over de andere manier van denken. We lieten zien dat Bouwen met de Natuur mooie kansen biedt voor innovatieve waterbouwoplossingen. We creëerden bewustwording en startten met pilotprojecten. Sinds 2012 werken we verder aan het verstevigen van de kennisbasis en aan het ontwikkelen van instrumenten die de implementatie en beoordeling van geschiktheid van BwN oplossingen ondersteunen.

Leren via pilots
EcoShape bouwt kennis op via pilotprojecten. Door ontwikkelde kennis in de praktijk te testen, breiden we onze kennisbasis verder uit. Daarmee doen we ook belangrijke systeemkennis op, zodat we kennis toepasbaar kunnen maken voor andere locaties met een vergelijkbaar systeem. Kennis van het systeem is essentieel voor het ontwerpen van een duurzame oplossing.

Kennis delen
De afgelopen jaren hebben de partners binnen EcoShape al een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis is vastgelegd in rapporten op de projectpagina’s en in de Building with Nature Design Guidelines. Deze kennis is vrij beschikbaar.

Publiek-Privaat kennisnetwerk
Ons kennisnetwerk is een energieke samenwerking van aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s. Partijen die allen afzonderlijk bewust zijn van de noodzaak van een verandering in denken. Wij hebben elkaar gevonden in ons gemeenschappelijk doel: duurzame oplossingen brengen in de waterbouw, door de natuur haar werk te laten doen.