Marrit van Nattem. Kleine letters, echte afspraken

Marrit van Nattem is de illustrator van onze geliefde cactus. Wij schreven voor haar algemene voorwaarden. Anneke Kortleve is namelijk opgeleid als jurist, dus die kon mooi haar tekstskills combineren met haar juridische skills. 

Wil je ook leesbare algemene voorwaarden? Tuurlijk! We leveren aan kleine creatieven voor een zachte prijs een leuke set algemene voorwaarden en leggen je uit hoe het werkt, op ons kantoor. Voor grote bedrijven werken we samen met een juridisch kantoor.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze voorwaarden zitten de auteursrechten van Terra Cacti. Je mag ze dus niet kopiëren voor eigen gebruik, hoe geinig je ze ook vindt. Vraag het gewoon aan Terra Cacti.

Hoi!

Als je iets bij Marrit bestelt, dan ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dus telkens van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst op haar website. Lees ze door – en sla ze het liefst op, op je computer. We hebben de voorwaarden zo simpel mogelijk proberen te houden. Mocht het toch onduidelijk zijn, kun je altijd bij Marrit terecht voor vragen via [email protected]

Goed. In deze voorwaarden hebben we de volgende definities:

De ‘je’, dat ben jij. Of je nu een bedrijf bent of een persoon, elke keer als we het vanaf nu over je, jou, jij of jouw hebben, dan hebben we het over jou of jouw bedrijf, tenzij we aangeven dat we het dan niet hebben.

De ‘Marrit’, dat is Marrit van Nattem. Dat is Marrits bedrijf, én Marrits naam. Om het een beetje leesbaar te houden, schrijven we vanaf nu overal alleen de voornaam, Marrit. Daarmee bedoelen we dus Marrit haar eenmanszaak, gevestigd in Rotterdam, KVK-nummer 66834082, website marritvannattem.com. Je handelt dus met een zakelijke partner. Superzakelijk. Vandaar ook deze Algemene Voorwaarden.  

Overeenkomst (met hoofdletter dus): iedere afspraak of overeenkomst tussen Marrit en jij, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

En als we zeggen Algemene Voorwaarden (met hoofdletters dus), dan bedoelen we deze Algemene Voorwaarden. Dus als ik ooit besluit om de boel te veranderen, dan gelden voor jou nog steeds déze algemene voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op:

1. Alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen, tenzij we uitdrukkelijk iets anders besluiten en dat schriftelijk (nou ja, ‘online schriftelijk’ dan, zie helemaal onderin deze Algemene Voorwaarden wat we daarmee bedoelen) die jij en Marrit afspreken.

2. Indien je in je opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Marrit slechts bindend, als Marrit daar geschreven of getypt mee akkoord is gegaan.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan je je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is, als je niet handelt in beroep of bedrijf. Yep. Zo zijn we.

En, oké, zo is ook gewoon de Nederlandse wet.

4. Handel je wel in beroep of bedrijf, dan zijn de voorwaarden van toepassing die het meest gunstig zijn voor Marrit, tenzij je het zo uitgesproken met Marrit hebt afgesproken.

Auteursrecht
1. Allereerst het allerbelangrijkst: je koopt niet het auteursrecht, je koopt het product. Je mag dus niet zomaar de afbeeldingen kopiëren.

2. En je mag ook niet zomaar niets kopen en zonder toestemming van Marrit een product van de website trekken. Marrit heeft auteursrecht op haar afbeeldingen.

Prijzen en informatie
1. Alle op de website en in andere van Marrits afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw.

2. Er worden wel aparte verzendkosten gerekend.

3. De inhoud van de website van Marrit is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Marrit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website altijd en overal juist en volledig is. Als er sprake is van een ‘kennelijke verschrijving’ geldt het niet. Met andere woorden: als het eruit ziet alsof het te mooi om waar te zijn, dan is het vast te mooi om waar te zijn. Vraag het dan even na bij Marrit!

4. Marrit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit (je kan wel retourneren, zie verderop voor de regels).

Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij de voorwaarden van Marrit aanvaardt. Dat doe je meestal door te betalen, maar kan ook door een e-mail bijvoorbeeld (mits Marrit daar natuurlijk ook mee akkoord gaat).

2. Indien blijkt dat je bij de aanvaarding de onjuiste gegevens hebt verstrekt (oeps!) heeft Marrit het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat je de juiste gegevens hebt opgestuurd.

3. Als Marrit het zaakje niet vertrouwt of een andere goede reden heeft om de Overeenkomst af te blazen, dan mag dat, binnen de wettelijke kaders. Als dan blijkt dat ze goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan (als je met de kaartjes wapens wilt maken bijvoorbeeld, of als je vijfduizend producten bestelt met een creditcard waarop het limiet waarschijnlijk al is bereikt) dan kan Marrit een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, verbinden.

  Uitvoering Overeenkomst
1. Zodra jouw bestelling door Marrit is ontvangen, stuurt Marrit de producten je zo spoedig mogelijk toe.

2. Marrit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Indien de webshop een termijn vermeldt en Marrit toch de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij je daarvan in kennis. Je kan in dat geval akkoord gaan met even wachten tot de nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4. Marrit raadt je aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op jou! Heb je een natte deurmat en raakt de boel doorweekt, dan is het dus niet Marrits schuld dat je niet je hond heb uitgelaten, of je vervelende buurjongetjes hebt die dingen door de brievenbus gooien. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op je. Als je besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten door Marrit, of die geheimzinnige derde die hierboven wordt beschreven in lid 2, die je het product levert.

6. Is het product toch niet meer leverbaar en heeft Marrit je het net wel verkocht, allereerst sorry! Marrit zal op zoek gaan naar een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Ze stuurt je een e-mail met het alternatief, of de alternatieven. Vind je dat maar niets? Is goed, dan ben je gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Je kan Marrit dus niet dwingen om het product te leveren als het er niet meer is. Dat zou ook wel sneu zijn natuurlijk, voor Marrit.

Herroepingsrecht/retour
1. Valt je product toch een beetje tegen bij ontvangst? Houdt het in de verpakking en stuur binnen veertien dagen een herroepingsformulier naar Marrit. Hier kun je dit formulier vinden: [link]

2. De termijn voor die veertien dagen gaat in op de dag nadat je, of een vooraf door jouw aangewezen derde, het product hebt ontvangen.

3. Formulier ingevuld? Of heb je het op een andere manier kenbaar gemaakt aan Marrit? Dan moet je daarvan een schriftelijk (ja, dat is ook online, als het maar getypt is en verzonden) bericht van Marrit van ontvangen. Als je dat niet hebt, dan is je herroeping niet geldig, tenzij je kan aantonen dat je het hebt ontvangen. Dus het is geldig, tenzij je dat niet kan aantonen en Marrit je ook nog eens geen bevestiging heeft verzonden. Ja. Dat is inderdaad waarschijnlijk het geval als bijvoorbeeld de milleniumbug alsnog is gaan vliegen, of als Google stuk is, maar goed, het zijn Algemene Voorwaarden en we willen graag volledig zijn.

5. Na ontbinding heb je veertien dagen om het product terug te sturen naar Marrit.

6. Het retourneren van het product is natuurlijk gratis, maar je moet wel de verzendkosten zelf betalen.

7. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Ook dat kan je voor nop doen. We hebben liever wel trouwens dat je Marrit hier een berichtje over stuurt.

8. Als je al hebt betaald voor het product (grote kans van wel natuurlijk, want we sturen eigenlijk niet vaak iets op zonder dat je vooraf betaalt) dan krijg je dat geld terug bij de ontvangst van het retourpakket.

9. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen doen (ligt natuurlijk wel een beetje aan de winkel natuurlijk, dus laten we zeggen: een winkel waar Marrits kaartjes zouden kunnen liggen).

10. Marrit kan het herroepingsrecht uitsluiten van bepaalde producten. Maar dat doet ze alleen met a. een goede reden (superveel korting, houdbare producten, iets in die trant) en b. een duidelijke disclaimer bij het artikel.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Marrit van Nattem
Sonmansstraat 112a
3039 DN Rotterdam

Betaling
1. Betalingen aan Marrit gaan volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Marrit is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

2. Indien je niet binnen veertien dagen na ontvangst van het product van Marrit aan je betalingsverplichting voldoet, dan wijst Marrit je op deze late betaling via de e-mail. Je hebt dan nog veertien dagen. Reageer je? Dan kan je een betalingsregeling instellen waarbij je binnen dertig dagen betaalt vanaf die veertien dagen te laat met betalen (ja, je laat dan in het ergste geval Marrit 58 dagen wachten op haar geld). Reageer je niet op de e-mail, en ook niet op de andere communicatiemiddelen die je zelf aan Marrit hebt versterkt (indien je dat dus hebt gedaan)? Dan is Marrit gerechtigd een buitengerechtelijk incassobureau in te schakelen (dat zegt de wet tenminste) en dat kost je een hoop extra. Zonde!

Garantie en conformiteit
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is dat je niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf: Marrit staat ervoor in dat haar producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Indien specifiek overeengekomen, staat Marrit er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt (sorry daarvoor trouwens, wat vervelend!), dan dien je binnen een redelijke termijn nadat je het gebrek ontdekt Marrit daarvan in kennis te stellen. Via een e-mail bijvoorbeeld, of een telefoontje naar Marrit.

4. Indien Marrit je klacht gegrond acht, worden na overleg met jou de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure
1. Indien je een klacht hebt over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Marrit, dan kun je bij Marrit telefonisch, per e-mail of zelfs per post een klacht indienen (liever niet, zonde van het papier natuurlijk).

2. Je hebt dertig dagen de tijd en je moet kunnen aantonen dat het niet jouw schuld, maar Marrits schuld is dat het product niet voldoet.

3. Marrit geeft je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen (tenzij Marrit in Honolulu een kokosdrankje consumeert, of een andere goede reden heeft om niet te handelen in beroep of bedrijf) na ontvangst van de klacht, een reactie op je klacht, het liefst meteen inhoudelijk, maar anders een berichtje met wanneer ze wel een inhoudelijke reactie kan geven (als ze in Honolulu bijvoorbeeld plotseling op haar telefoon kijkt, dan kan ze misschien wel reageren, maar niet op haar beoordelingsvermogen vertrouwen. Geef haar dan nog een paar dagen).

Aansprakelijkheid
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien je een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Marrit jegens je wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van Marrit jegens jou voor indirecte schade, zoals gevolgschade is uitgesloten. Eh, wat voor schade? Nou bijvoorbeeld als je tante Corry Marrits het product cadeau gaf, maar het cadeau bleek niet goed en nu wil Corry je niet meenemen op vakantie, dat is dus niet Marrits schuld.

4. De aansprakelijkheid van Marrit jegens je wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien je Marrit onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Marrit ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marrit in staat is adequaat te reageren.

5. In geval van overmacht is Marrit niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij jou ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang je de producten nog niet volledig hebt betaald, blijven alle geleverde goederen eigendom van Marrit.

  Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marrit gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan, alleen dat stukje. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. We hebben het al een paar keer gezegd, maar nog even voor de zekerheid: onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits duidelijk is dat het jouw e-mail is. Als je e-mail wordt gezien als spam, dan is dat niet Marrits schuld. Dus als je geen reactie krijgt en Marrit kan aantonen dat je mail wordt gezien als spam, dan geldt die e-mail nog niet.

Goed. Je hebt de kleine letters helemaal uitgelezen. Wauw. We hopen dat je niets geks hebt gezien, of dat je nog vragen hebt. Als je dat wel hebt, stel ze dan even aan Marrit!

Liefs, Marrit

Copyright Terra Cacti

Marrit van Nattem
Sonmansstraat 112a
3039 DN Rotterdam


“Jullie algemene voorwaarden voor mijn webshop zijn leuk om te lezen. Haha, wie had dat ooit gedacht! Als ik ze nu lees dan denk ik: ‘ja, dit snap ik’. Het is me nu daadwerkelijk duidelijk wat mijn rechten en plichten zijn. Ik ben er echt blij mee.”

Marrit van Nattem

Jennifer Smit heeft voor ons Marrit geïnterviewd. Lees het het hele verhaal hier.