Scopos | Naamgeving

Bijcollege is het bedrijf van voormalig kantoorgenoot Yvet Blom. Ze ergerde zich al jaren aan de naam van haar bedrijf, dat zo was gaan heten in de oprichting maar zich vervolgens niet meer op bijles ging richten, maar op studiekeuze.

Als kantoorgift gaf Anneke aan Yvet een paar suggesties, in een mooi document. Yvet was lang bezig met het wel of niet kiezen voor de naam ‘Sylt’. Uiteindelijk koos ze ervoor om die niet te gebruiken.

Twee jaar later besluit Yvet tot een professionele rebranding. De rebrander vroeg eerdere suggesties en kreeg het document wat Terra Cacti ooit had gemaakt onder ogen. En toen werd er verder gekeken dan de naam die het niet was geworden. Het werd alsnog Scopos, de naam die Terra Cacti ooit had bedacht.