DeeldeZon

DeeldeZon is een project vanuit de Europese organisatie Intereg, waarbij de elektrische deelauto’s worden ingezet om de auto te laden met zonne-energie (smart-charging) en op een later moment energie uit de accu terugleveren(V2G). Zo fungeert de accu van de auto als een batterij voor thuis of het elektriciteitsnetwerk. Voor dit project leverde ik ruim twee jaar de communicatiewerkzaamheden. Eén van deze werkzaamheden was het opzetten van een nieuwe website.